YETERLİLİKLER
Mekatronik1-Teknik resim kurallarını uygulayarak çizimler yapabilmek ve gerektiğinde bu çizimleri bilgisayar destekli bir yazılım kullanarak da uygulayabilmek2-Sayısal ya da elektronik devrelerini tasarlayıp, plaket ya da protobord üzerine kurarak çalıştırabilmek3-Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler kullanarak kontrol devreleri tasarlayıp kurabilmek ve çalıştırabilmek4-Nümerik takım tezgahı donanımı ve bilgisayar destekli parça programlama konularında temel bilgi ve beceriye sahip olmak5-Mikroişlemci ve mikrodenetleyicileri programlayıp çeşitli elektronik devreleri kontrol edebilmek 6-Mesleklerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, metal ve plastik malzemelerin imalat ve şekil verme işlemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak7-Mesleğini yerine getirirken sürekli olarak kendilerini geliştirme ve yeni teknolojileri takip edebilme görev ve sorumluluğuna sahip olmak8-Mekatronik bir sistemi tanımlayabilmek ve örnek bir sistem üzerinde bulunan bileşenlerin görevlerini ve her bir bileşenin birbiriyle olan etkileşimini açıklayabilmek9-Makine, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar disiplinleri hakında yeterli bilgi ve altyapıya sahip olmak10-Maddelerin fiziksel özelliklerini açıklayabilmek, iş, güç, enerji, statik, dinamik, mekanik gibi kavramların tanımını yapabilmek, elektromanyetik dalgaların özelliklerini açıklayabilmek11-Kontrol sisteminin kurulması, sistem bileşenlerinin kalibre edilmesi ve kontrol parametrelerinin ayarlanması işlemlerini yerine getirebilmek12-Hidrolik ve pnömatik sistem bileşenlerini tanımak ve kontrol sistemi kurup çalıştırabilmek13-Güç kaynakları arızalarını tesbit edebilmek, enerji kaynakları ve verimli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak14-Grup çalışmasına yatkın olmak ve plan ve program yapabilme yöntem ve uygulama becerisine sahip olmak15-Elektronik ve mekanik sistemlerin davranışını açıklayan formülleri kullanabilecek ve denklemleri çözebilecek matematik bilgisine sahip olmak16-Elektronik ölçme tekniği ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olmak ve elektrik-elektronik devrelerinin bilgisayar programı ile çizim ve simülasyonunu gerçekleştirebilmek17-Doğru ve alternatif akım devrelerinin özellikleri açıklayabilmek ve bu devrelerin kullanıldığı sistemlere örnekler vermek, elektrik makinalarını ve kumanda elemanlarını tanımak, servosürücü ve encoder seçimi yapabilmek

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ